Nepřehlédněte

Členové poroty

Fotografie Martina Hollého
Martin Hollýpsychiatr, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice

MUDr. Martin Hollý, MBA, psychiatr, sexuolog, od roku 2008 ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Profesní dráhu začínal na Slovensku v Trenčíně, od roku 1996 pracuje v bohnické nemocnici a to nejprve na sexuologii, posléze jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence. Od roku 2012 se aktivně podílel na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče v ČR tvořené pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví, které se posléze stal odborných garantem. V letech 2013-2016 byl předsedou Psychiatrické společnost ČLS JEP, poté místopředsedou pro reformu psychiatrické péče. Je také členem výboru sexuologické společnosti ČLS JEP. Je spolutvůrcem Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030 a je členem několika implementačních pracovních skupin. Mimo vedení nemocnice se částečně věnuje ambulantní klinické práci a přednáškové a publikační činnosti. V roce 2019 je Čestný členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Fotografie Martina Hollého
Martin Hollýpsychiatr, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice

MUDr. Martin Hollý, MBA, psychiatr, sexuolog, od roku 2008 ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Profesní dráhu začínal na Slovensku v Trenčíně, od roku 1996 pracuje v bohnické nemocnici a to nejprve na sexuologii, posléze jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence. Od roku 2012 se aktivně podílel na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče v ČR tvořené pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví, které se posléze stal odborných garantem. V letech 2013-2016 byl předsedou Psychiatrické společnost ČLS JEP, poté místopředsedou pro reformu psychiatrické péče. Je také členem výboru sexuologické společnosti ČLS JEP. Je spolutvůrcem Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030 a je členem několika implementačních pracovních skupin. Mimo vedení nemocnice se částečně věnuje ambulantní klinické práci a přednáškové a publikační činnosti. V roce 2019 je Čestný členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

closepopup
Fotografie Anny Šabatové
Anna Šabatovábývalá ombudsmanka a předsedkyně poroty konsensuální konference

Narodila se v roce 1951 v Brně. Ve třetím ročníku Filozofické fakulty zatčena a odsouzena za distribuci letáků k volbám. Signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, mluvčí iniciativy Polsko-československá solidarita.
Vystudovala jednooborovou češtinu na FF UK (1996), doktorát na Katedře právní teorie PrF MUNI (2008).
Pracovala jako poradkyně ministrů práce a sociálních věcí (Horálek, Špidla), redaktorka Nakladatelství Doplněk, v Městském centru sociálních služeb a prevence, zástupkyně ombudsmana, učila na Katedře sociální práce, ombudsmanka.
Medaile Za zásluhy I. Stupně, cena OSN za obranu lidských práv, velitelský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky, řád čestné legie v hodnosti rytířky.
Manžel Petr Uhl, děti Pavel, Saša a Michal, sedm vnoučat.

Fotografie Anny Šabatové
Anna Šabatovábývalá ombudsmanka a předsedkyně poroty konsensuální konference

Narodila se v roce 1951 v Brně. Ve třetím ročníku Filozofické fakulty zatčena a odsouzena za distribuci letáků k volbám. Signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, mluvčí iniciativy Polsko-československá solidarita.
Vystudovala jednooborovou češtinu na FF UK (1996), doktorát na Katedře právní teorie PrF MUNI (2008).
Pracovala jako poradkyně ministrů práce a sociálních věcí (Horálek, Špidla), redaktorka Nakladatelství Doplněk, v Městském centru sociálních služeb a prevence, zástupkyně ombudsmana, učila na Katedře sociální práce, ombudsmanka.
Medaile Za zásluhy I. Stupně, cena OSN za obranu lidských práv, velitelský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky, řád čestné legie v hodnosti rytířky.
Manžel Petr Uhl, děti Pavel, Saša a Michal, sedm vnoučat.

closepopup
fotografie Ilji Hradeckého
Ilja HradeckýSpoluzakladatel a emeritní ředitel NADĚJE

Ilja Hradecký se 30 let zabývá bezdomovstvím v sociálních a dalších službách, účastní se na výzkumu, projektech a koncepcích v oblasti bezdomovství na národní i evropské úrovni, publikuje, přednáší na konferencích, lektoruje vzdělávání v sociálních službách (bezdomovství, chudoba, kvalita sociálních služeb, metodiky, etika), 25 let spolupracoval s FEANTSA, z toho 5 let s Evropskou observatoří bezdomovství včetně účasti na tvorbě ETHOS, spoluzakladatel potravinových bank v ČR.

fotografie Ilji Hradeckého
Ilja HradeckýSpoluzakladatel a emeritní ředitel NADĚJE

Ilja Hradecký se 30 let zabývá bezdomovstvím v sociálních a dalších službách, účastní se na výzkumu, projektech a koncepcích v oblasti bezdomovství na národní i evropské úrovni, publikuje, přednáší na konferencích, lektoruje vzdělávání v sociálních službách (bezdomovství, chudoba, kvalita sociálních služeb, metodiky, etika), 25 let spolupracoval s FEANTSA, z toho 5 let s Evropskou observatoří bezdomovství včetně účasti na tvorbě ETHOS, spoluzakladatel potravinových bank v ČR.

closepopup
fotografie Dany Nedělníkové
Dana Nedělníkováředitelka střešní organizace Síť aktérů pro domov

Dana Nedělníková je ředitelkou střešní asociace subjektů, které spojuje zájem o možnosti prevence a řešení bezdomovství -Síť aktérů pro domov (S.A.D.), dříve Sdružení azylových domů. Dále působí jako odborná ředitelka služeb pro rodiny s dětmi ve společnosti Spolu pro rodinu, externě spolupracuje s dalšími subjekty v oblasti koncepční a metodické podpory, publikuje a podílí se na vzdělávacích projektech, např. na Fakultě sociálních studií OU, kde dříve působila jako vyučující a vedoucí katedry.

fotografie Dany Nedělníkové
Dana Nedělníkováředitelka střešní organizace Síť aktérů pro domov

Dana Nedělníková je ředitelkou střešní asociace subjektů, které spojuje zájem o možnosti prevence a řešení bezdomovství -Síť aktérů pro domov (S.A.D.), dříve Sdružení azylových domů. Dále působí jako odborná ředitelka služeb pro rodiny s dětmi ve společnosti Spolu pro rodinu, externě spolupracuje s dalšími subjekty v oblasti koncepční a metodické podpory, publikuje a podílí se na vzdělávacích projektech, např. na Fakultě sociálních studií OU, kde dříve působila jako vyučující a vedoucí katedry.

closepopup
fotografie porotce Tomáše Sirovátky
Tomáš Sirovátkasociolog

Tomáš Sirovátka je profesorem sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, vede jeden z výzkumných týmů VÚPSV. Zabývá se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování, rodinnou politikou a postojů veřejnosti k oblasti sociální politiky. Publikuje pravidelně v předních zahraničních i českých časopisech, spolueditoval řadu monografií v zahraničních nakladatelstvích i doma.

fotografie porotce Tomáše Sirovátky
Tomáš Sirovátkasociolog

Tomáš Sirovátka je profesorem sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, vede jeden z výzkumných týmů VÚPSV. Zabývá se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování, rodinnou politikou a postojů veřejnosti k oblasti sociální politiky. Publikuje pravidelně v předních zahraničních i českých časopisech, spolueditoval řadu monografií v zahraničních nakladatelstvích i doma.

closepopup

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás!

Kontaktní formulář

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte využít náš kontaktní formulář.

    Zpracování údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.