V uzavřené části Studie pro registrované najdete nyní také shrnutí ze všech čtyř diskusních skupin. Jde o krátké texty, které reflektují dění na konferenci a zaměřují se jak na bariéry navracení lidí bez domova do bydlení, tak také na možné návrhy jejich odstranění (řešení). S těmito texty, kromě jiných zdrojů, v současnosti pracuje porota.

Doporučené články