Zatím poslední výstup z konference je kniha Návrat lidí bez domova do bydlení: Konsensuální konference je k dispozici pro všechny zájemce ke stažení.

Kniha byla vydána ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a obsahuje všechny autorské studie, které byly prezentovány v rámci konsensuální konference, výrok poroty a také výzvu politikům.

Všem, kteří se na ní podíleli, děkujeme!

Doporučené články