„Možnost mít kde bydlet, kam složit hlavu, mít svůj domov, je nejen právem daným mezinárodními smlouvami, ale především nejhlubší lidskou potřebou, jejíž uspokojení je základním předpokladem pro naplnění dalších potřeb a společenských rolí. Bezdomovství je nedůstojným jevem evropské společnosti 21. století. Možnost bydlet nelze podmiňovat zásluhami, je třeba ji chápat jako životní potřebu. Nezbytným předpokladem úspěšného řešení tohoto tíživého jevu je uznání těchto základních východisek, vůle ho řešit, a poctivé hledání širšího společenského a politického konsenzu, který není limitován parlamentní většinou a čtyřmi lety volebního období“. Tak začíná výrok poroty konsensuální konference, který je nyní dostupný na našem webu.

Celý dokument ke stažení najdete zde.

Děkujeme porotě za její práci a těšíme se na diskusi během pracovního semináře 27. května.

Doporučené články