Martin Potůček

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

je odpovědným řešitelem projektu “Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě”. Zabývá se zkoumáním, koncipováním a výukou veřejné a sociální politiky se zaměřením na regulační funkce trhu, státu a občanského sektoru, na problémy vládnutí a na reformu veřejné správy a sociálních služeb (včetně důchodové reformy). Na tato i jiná témata vydal řadu publikací. Blíže viz http://www.martinpotucek.

Libor Prudký

Ing. Libor Prudký, PhD.

se problematikou bezdomovectví zabývá řadu let. Byl m.j. i jedním z organizátorů a autorů při přípravě a realizaci první konsensuální konference na téma „problematika bezdomovectví v ČR.“ Tyto zkušenosti byly důležitým východiskem pro práci týmu, který připravuje současnou konsensuální konferenci. V práci současného týmu se zabývá především spoluprací s odborníky z nejrůznějších oblastí, odpovídá také za její obsahovou náplň a tvorbu programu.

Radovan Svoboda

Mgr. Radovan Svoboda

je členem projektového týmu se zaměřením na efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě. V letech 2014 – 2016 působil jako analytik a PR specialista v Odborné komisi pro důchodovou reformu. Od roku 2013 pracuje jako externí personalista.

Michaela Šmídová

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

se tématem bezdomovectví zabývá dlouhodobě, účastnila se např. tvorby strategie zaměřené na řešení bezdomovectví v ČR. V rámci projektu zpracovala např. mediální analýzu, prováděla rozhovory a účastnila se diskusí s oslovenými aktéry.

RNDr. Miroslava Klejnová,

vystudovaná demografka, která působí na CESES jako zástupkyně vedoucího a tajemnice. V projektu  se zabývá především koordinačními, finančními a administrativními činnostmi.

Alžběta Mixová

Bc. Alžběta Mixová

je studentkou oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK. V projektu pracuje jako administrativní výpomoc. Stará se o komunikaci s jednotlivými autory, archivuje studie a snaží se, aby vše fungovalo, jak má.