Hlavní texty, které představují východisko konsensuální konference jsou dva:

Návrat lidí bez domova do bydlení a úsilí o jeho řešení zdola (Libor Prudký)

Návrat lidí bez domova do bydlení z pohledu centrální státní správy (Martin Potůček)

Dále zde naleznete odkaz na další podkladové texty, které vznikly v souvislosti s řešením projektu.

Texty jsou k dispozici zde.

V lednu tohoto roku byla na webové stránce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zveřejněna výzkumná zpráva Populace osob bez domova v České republice, která rovněž patří k důležitým podkladovým materiálům pro jednání konsensuální konference.

Výsledky projektu „Podpora sociálního bydlení v obcích“ – jako nejnovějšího a nejbohatšího zdroje příkladů dobré praxe při podpoře lidí bez domova v návratu do bydlení v ČR – uvádíme mezi podklady pro jednání konsensuální konference na téma „Největší problémy při řešení návratu lidí bez domova do bydlení“. V jeho rámci byly shromážděny příklady dobré praxe:  postupy, metody a nástroje sloužící k podpoře sociálního bydlení, a to na základě zkušeností obcí zúčastněných na tomto projektu. Krátké shrnutí projektu najdete níže.

Nově zařazujeme také odkaz na návrh Koncepce bydlení České republiky 2021+ zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj, který má být předložen vládě ČR během března:

https://www.komora.cz/legislation/20-21-koncepce-bydleni-ceske-republiky-2021-t1-3-2021/