Výrok poroty a pracovní seminář, 27. května 2021

Dne 27. května 2021 se uskuteční prezentace výroku poroty, diskuse k němu a také pracovní seminář k použití metody konsensuální konference jako nástroje k řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Cílem tohoto pracovního semináře je zhodnotit proces přípravy, organizace, průběhu a výstupů konsensuální konference Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, kterou zorganizovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 25. a 26. března 2021. Seminář bude rozdělen do dvou relativně samostatných částí.

V meritorní části bude prezentován a diskutován návrh konsensuálního řešení návratu lidí bez domova do bydlení představený porotou.

V metodologické části nabídne řešitelský tým projektu ÉTA TL 01000220 zájemcům (především, ale nikoliv výlučně z řad politiků a úředníků) metodologické zkušenosti z přípravy a realizace konsensuální konference jakožto nástroje efektivního řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Zájemci se přihlásí na celý seminář na webové stránce semináře (zde), ale účastnit se budou moci podle svého zájmu buď obou nebo jen jedné z jeho částí.

Přístupový link

Topic: Konkon 27.5. 2021
Time: May 27, 2021 01:00 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95627901377?pwd=c2xhYlhqUUtTZlVzclNudlIvUi80dz09

Meeting ID: 956 2790 1377
Passcode: 098213

Čtvrtek 27. května

13:00 – 13:15Úvod: Shrnutí věcných a metodologických výsledků konsensuální konference
13:15 – 15:40Část meritorní: Návrat lidí bez domova do bydlení
13:15 – 14:00Představení výroku poroty (Výrok bude v předstihu k dispozici na webu semináře)
14:00 – 14:30Diskuse 1 – autoři studií
14:30 – 15:00Diskuse 2 – členové týmu
15:00 – 15:30Diskuse 3 – účastníci
15:30 – 15:40Informace o přípravě publikace „Návrat lidí bez domova do bydlení. Konsensuální konference.“
15:40 – 16:00Přestávka
16:00 – 18:00Část metodologická: Konsensuální konference jako nástroj řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě
(Podklad bude v předstihu k dispozici na webu semináře. Tým představí jednotlivá témata a jeho členové budou odpovídat na otázky účastníků.)
16:00 – 16:20Rozsáhlá rozhodovací úloha, bariéry a možnosti jejího řešení ve veřejné správě
16:20 – 17:30Příprava a realizace konsensuální konference: předpoklady uplatnění, vytvoření sítě potenciálních účastníků, formy jednání, výstupy, finanční a personální zdroje
17:30 – 17:50Další metody uplatnitelné při řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh. Možnosti jejich užití v procesu přípravy konsensuální konference
17:50 – 18.00Závěry a doporučení

Program konsensuální konference uskutečněné 25. a 26. března 2021

Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Cílem konference je v moderované diskusi hledat společně sdílený návrh na efektivní řešení návratu lidí bez domova do bydlení, a zároveň ověřit u nás jen zřídka uplatňovanou metodu konsensuální konference tak, aby mohla být aplikována i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě.

CESES FSV UK Praha, 25. – 26. března 2021

Program konsensuální konference

Čtvrtek 25. března

9:30 – 10:30 Plénum.
Zoom, přenos z konferenční místnosti. Přítomni členové týmu a předsedkyně poroty Anna Šabatová.
Úvod. Představení výzkumného týmu, projektu, cíle konference, jejích hlavních témat, pracovních materiálů a poroty. Vystoupení aplikačního garanta projektu Martina Poláška (online).
Rozdělení do skupin podle témat, očekávání od jednání skupin, základní pravidla pro jednání skupin

Přestávka

Jednání bude pokračovat paralelně ve čtyřech tematicky zaměřených skupinách. Autoři představí své studie. K nim i k dalším tématům dohodnutým v úvodu jejich jednání bude probíhat moderovaná diskuse. Do jednání skupin budou moci reagovat členové poroty otázkami. Účastníci konference se budou moci účastnit jednání kterékoliv skupiny a v případě zájmu je i střídat.

Skupiny, jejich moderátoři a návrhy jednání ke stažení:

10:45 – 12:00Jednání ve skupinách. (Zoom)První část setkání ve skupinách. Dohoda o způsobu práce včetně strukturace témat. Výběr mluvčího skupiny. Část autorů představí své studie. Otázky poroty a účastníků jednání skupiny.

Přestávka.

12:15 – 13:15Jednání ve skupinách. (Zoom)Druhá část setkání ve skupinách. Autoři představí zbylé studie. Otázky poroty a účastníků jednání skupiny.

Přestávka.

13:30 – 14:30Jednání ve skupinách. (Zoom)Třetí část setkání ve skupinách. Pokračování diskuse podle zvolených témat. Formulace pracovních závěrů jednání skupin pro mluvčí.

Přestávka.

14:45 – 16:15
Diskuse mluvčích skupin. (Pouze Zoom)Mluvčí představí pracovní závěry z jednání skupin.
Následuje moderovaná diskuse mluvčích směřující k dosažení konsensu. Otázky poroty.

Přestávka.

16:30 – 17:30
Speciální diskuse mluvčích skupin, členů poroty a týmu. (Zoom)
Speciální diskuse o dosažených výsledcích, dohoda o pokračování práce konference. Otázky účastníků jednání, doplňující otázky poroty.

Pátek 26. března

9:30 – 10:30Jednání ve skupinách. (Zoom)Dokončení diskuse. Mluvčí zformuluje závěry za skupinu.

Přestávka. Brífink týmu.

11:00 – 12:30Plénum. (Zoom)Prezentace závěrů ze skupin jejich mluvčími, dotazování členů poroty. Diskusní fórum otevřené všem účastníkům jednání.

Přestávka.

13:00 – 14:30
Plénum.
Zoom, přenos z konferenční místnosti. Přítomni členové týmu a předsedkyně poroty Anna Šabatová.  
Předseda poroty přednese pracovní závěry z její práce. Členové týmu nabídnou svoji reflexi jejího průběhu a budou informovat o navazujících krocích. Porota navrhne další postup, včetně spolupráce s týmem, případně s mluvčími skupin. Zakončení konference.